Missie en visie

Als je de wereld opent vanuit verwondering,
raak je nooit meer uitgeleerd.
Wij zijn het Anna van Rijn College.
Een school met een internationale focus,
die de wereld van buiten naar binnen haalt.
Een school die graag verder denkt, maar altijd dichtbij voelt.
Waar je mag zijn wie je bent en je diploma niet de basis vormt van jouw talent.
Waar ruimte is voor creativiteit en nieuwsgierigheid,
met actueel en toekomstgericht onderwijs.
Met onze unieke persoonlijke aanpak en open blik,
stellen we leerlingen in staat om de wereld te ontdekken.
Zodat ze zelfbewust en zelfverzekerd de volgende stap kunnen zetten,
in een wereld vol mogelijkheden.
Welkom bij het Anna van Rijn College.
Open jouw wereld.

Onze missie

Het Anna van Rijn College werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol en toekomstgericht onderwijs. De school heeft zijn eigen plek in de maatschappij en ons doel is het opleiden van leerlingen tot wereldburgers, zodat ze goed zijn voorbereid op een internationale toekomst vol dynamiek en kansen. In onze wereld van morgen is er een groeiende vraag naar internationale competenties. Zij vraagt om kennis en vaardigheden die je helpen leren, leven en werken binnen een interculturele samenleving en internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Vanuit een open blik en in verbinding met de grotere wereld om ons heen, leren we de leerling de wereld te ontdekken en zichzelf te leren kennen. Internationale vorming (meertaligheid), digitale vaardigheden en cultureel vermogen zijn de centrale thema’s in onze aanpak.

Onze visie

Het Anna van Rijn College is een openbare school voor vwo, havo en mavo waar jongeren zich kunnen ontwikkelen tot actieve wereldburgers, die een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dit doen we door de wereld te openen met goed internationaal georiënteerd onderwijs. Door de buitenwereld naar binnen te halen, helpen wij jongeren zichzelf te leren kennen en de volgende stap te zetten. Wij begeleiden onze leerlingen in de ontwikkeling naar zelfbewuste en zelfredzame jongvolwassenen die klaar zijn voor de wereld van vandaag en (over)morgen. Want als jezelf maak je de meeste impact. Persoonsvorming is daarom heel belangrijk; we hebben oog voor onszelf, de ander en de maatschappij. We leren jongeren om kritisch naar hun eigen ontwikkeling en leerproces te kijken. Vanuit een kwalitatief en breed lesprogramma helpen we leerlingen zich voor te bereiden op een toekomst in het vervolgonderwijs. Kennis en vaardigheden leren we aan in verschillende contexten, in vakoverstijgende thema’s en in de praktijk. Positieve leerervaringen worden gecreëerd door docenten en leerlingen samen. Daarbij hoort dat leerlingen op het juiste niveau worden ondersteund en uitgedaagd. Leerlingen mogen fouten maken; vanuit een stabiele omgeving leren we ze omgaan met tegenslag en onzekerheid.

Vanuit een internationaal perspectief heeft onze school een specifieke focus op:

- het ontwikkelen van (inter)cultureel vermogen;
- het ontwikkelen van meertaligheid;
- het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

Onze school is een open ontmoetingsplek voor iedereen. Met elkaar creëren we een positieve leeromgeving waar we de kracht van verschillende talenten omarmen, waar ruimte is voor nieuwsgierigheid en creativiteit en met oog voor het individu. Docenten en leerlingen gaan respectvol met elkaar om en voelen zich veilig, betrokken en verbonden met onze school én de wereld om ons heen.