Schoolregels

Het Anna van Rijn College is een openbare school en toch ook bijzonder. We werken samen aan zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat. Dat houdt het volgende in:

 • Ik vind een goede sfeer, waar ik mijzelf kan zijn, belangrijk. Die heb je bij mij op school en daar werk ik zelf aan mee.
 • Ik laat zien wat ik in huis heb en ik probeer te leren wat ik nog niet kan. Dat durf ik, want bij mij op school mag je fouten maken.
 • Ik leer het beste als ik uitgedaagd word. Daarom heeft mijn school verschillende niveaus en uitdagingen voor alle leerlingen.
 • Ik ben anders dan jij. Dat maakt me benieuwd naar jou en jouw achtergrond. Daar ga ik met respect mee om. Zo leer ik op school wat ik later ook wil kunnen: goed omgaan met anderen.
 • I represent Anna and I realise that the world that I live in, has an increasing international focus. I want to learn how to communicate with people in English and how to work together with them. My school gives me this opportunity in bilingual as well as all other classes.
 • Ik heb docenten die hart hebben voor hun leerlingen en passie voor hun vak.
 • Ik zet me in om te leren op school, ook buiten de les.
 • Ik houd van afwisseling, dat houdt mij bij de les.
 • Ik heb soms een extra steuntje in de rug nodig. Daarom kan ik terecht bij mijn mentor, mijn juniormentor (dat is een leerling uit de bovenbouw), de remedial teacher en de vertrouwenspersoon.
 • Ik weet waar ik aan toe ben op school. Anna’s omgangsregels zorgen voor duidelijkheid en rust. Dan leer ik beter.

Anna Omgangsregels samengevat

 1. Ik zet mij in om te leren.
 2. Ik ben bij mijn lessen en ik ben op tijd.
 3. Ik toon respect voor iedereen op school.
 4. Ik houd mij aan de schoolregels.
 5. Ik help mee de school schoon en veilig te houden.
 6. Ik ga met zorg om met mijn eigen spullen en met die van anderen.
 7. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van schoolnieuws.

School als leefomgeving; schoolregels

Op het Anna van Rijn College hoort iedereen erbij en mag iedereen zichzelf zijn. Om te kunnen leren en te groeien is het belangrijk dat je je veilig en geaccepteerd voelt op school. We zijn samen verantwoordelijk voor het netjes houden van de eigen werk- en leeromgeving. Daarom zijn er regels opgesteld die dienen als leidraad om dit te bereiken. Deze schoolregels zijn gebaseerd op de Anna Omgangsregels en staan in ons leerlingenstatuut.