Tweetalig onderwijs

Bereid je binnen het Anna voor op een internationale wereld!

"Nederlands? Or maybe English?

Het ontwikkelen van meertaligheid heeft op het Anna specifieke focus. Wij bieden daarom op elk niveau een tweetalige opleiding aan. Daarmee hebben wij een speciaal aanbod. We zijn gestart met tweetalig onderwijs binnen vwo, later is dit uitgebreid naar havo en daarna naar mavo.

Sommige docenten zijn "native speakers". Een native speaker heeft Engels tijdens het opgroeien op natuurlijke manier als moedertaal geleerd. Onze van oorsprong Nederlandstalige docenten hebben een speciale opleiding gevolgd en spreken allemaal heel goed Engels. Het Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs) helpt ons samen met het landelijk netwerk tweetalig onderwijs om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en bewaakt de standaard die daarvoor geldt.

Enkele vakken die de leerlingen krijgen in het Engels tijdens het eerste leerjaar zijn bijvoorbeeld: Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen en lichamelijke opvoeding. Bij sommige vakken werken we tijdens projecten in het Engels. Uiteindelijk hebben de leerlingen die met een diploma van school gaan tussen de 30%-50% (afhankelijk van het onderwijstype) van hun onderwijstijd in het Engels gehad.

International Baccalaureate Certificate
Onze vwoleerlingen leren bij ons voor het International Baccalaureate Certificate English, een internationaal eindexamen Engels waarmee je laat zien dat je de Engelse taal op een buitengewoon hoog niveau beheerst en zonder taalproblemen op een Engelstalige universiteit of hbo kunt studeren.

Cambridge English
Onze havo- en mavoleerlingen doen aan het einde van hun tweetalige opleiding mee aan het examen Cambridge English. Handig wanneer ze een Engelstalige opleiding willen gaan volgen, vaak hoeft er dan geen extra toetsing meer gedaan te worden. Maar ook bij andere toelatingscommissies wordt het Cambridge English tegenwoordig gezien als een waardevol diploma.