Aanmelding

We kijken uit naar je aanmelding! Dit gaat niet rechtstreeks via ons, maar via de basisschool conform de afspraken binnen onze regio; de POVO-procedure*.

In de POVO-procedure zijn afspraken vastgelegd over aanmelding en toelating. Wij volgen deze procedure, net als de andere scholen in de regio. Het is aan te bevelen om deze procedure te lezen zodat je weet hoe alles in zijn werk gaat.

Heb je vragen over het Anna van Rijn College? Neem dan contact op met Maaike Depmann, teamleider leerjaar 1 en 2, via mdepmann@annavanrijn.nl.

* PO staat voor primair onderwijs en VO staat voor voortgezet onderwijs.

Aanmelden voor leerjaar 2 of hoger!

We hebben op dit moment géén plek voor tussentijdse instroom in schooljaar 2024-2025.

Interesse voor instroom voor schooljaar 2024-2025 leerjaar 2 of hoger? Vraag dan een aanmeldformulier op bij onze leerlingenadministratie via onderstaand formulier. U ontvangt de benodigde informatie via de reguliere post. Uw aanmelding wordt in behandeling genomen vanaf 1 juni.

Aanvraag aanmeldformulier leerjaar 2 of hoger