Anna omgangsregels

Het Anna is een openbare school en toch ook bijzonder. Ons motto is: samen werken aan zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat.

Anna Omgangsregels samengevat

1. Ik zet mij in om te leren.

2. Ik ben bij mijn lessen en ik ben op tijd.

3. Ik toon respect voor iedereen op school.

4. Ik houd mij aan de schoolregels.

5. Ik help mee de school schoon en veilig te houden.

6. Ik ga met zorg om met mijn eigen spullen en met die van anderen.

7. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van schoolnieuws.

Kijk voor onze kernwaarden, schoolregels en verduidelijking van de Anna Omgangsregels in onze schoolgids.