Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Anna van Rijn College wil een school zijn waar leerlingen niet alleen in het klaslokaal leren maar ook aan projecten deelnemen, op excursie gaan, gezamenlijk op reis gaan naar het buitenland en feestelijk hun diploma uitgereikt krijgen. Wellicht hebt u als ouders juist ook vanwege deze extra opleiding en vorming voor het Anna van Rijn College gekozen. Dergelijke activiteiten brengen kosten met zich mee die wij niet uit de reguliere rijksbijdrage kunnen betalen. Daarom doen wij hiervoor een beroep op u. Het betreffen vrijwillige bijdragen. Voor vragen hierover kan men zich wenden tot de schoolleiding.

De ouderbijdrage voor 2023-2024 bestaat uit de volgende onderdelen.

1. Voor alle leerlingen

Huur kluisje €10
Cultuurpas en cultuuractiviteiten Alle cultuuractiviteiten worden vanuit deze bijdrage georganiseerd. €10
Excursies en activiteiten Door een vrijwillige ouderbijdrage aan de excursies en activiteiten, kan de school bijzondere activiteiten organiseren die veel voor de leerlingen en het onderwijs betekenen, maar die vanuit de reguliere financiering niet mogelijk zijn. Hieronder vallen excursies voor de schoolvakken, activiteiten in de verschillende activiteitendagen/weken, sportactiviteiten buiten het lesprogramma, kerstactiviteiten, het jaarboek voor examenleerlingen etc. Het activiteitenprogramma kan jaarlijks wisselen en wordt in de loop van het jaar ingevuld.   €90

2. Voor specifieke doelgroepen

Leerlingen leerjaar 1 Gymshirt (2x) Voor de gymlessen zijn brugklasleerlingen verplicht 2 gymshirts met het Anna van Rijn College logo aan te schaffen en deze te dragen tijdens de gymlessen. €25
Leerlingen leerjaar 1 Plenda (planner/agenda) €14
Voorexamenleerlingen met tekenen als eindexamenvak (mavo3, havo4, vwo5) Tekenkoffer Voor betreffende leerlingen wordt in de voorexamenklas een tekenkoffer aangeschaft. U heeft de keuze dit via school te doen of zelf zorg te dragen voor de materialen. De tekenkoffer is verplicht wanneer je tekenen als eindexamenvak hebt. €15

3. Alleen voor TTO-leerlingen: TTO-activiteiten en reizen per leerjaar

Nederland is een klein land in een grote wereld. We willen de leerlingen die voor onze school hebben gekozen graag over de grenzen laten kijken. Dat doen we in uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse partnerscholen, internationale projecten en excursies en soms halen we de wereld de school in tijdens interactieve voorstellingen met Engelstalige gezelschappen.

Je leert bij ons als mavo- en havo-leerling voor het Cambridge Exam en als vwo-leerling voor het International Baccalaureate Certificate English. Dit zijn internationale eindexamens Engels waarmee je laat zien dat je de Engelse taal op een buitengewoon hoog niveau beheerst en zonder taalproblemen een Engelstalige vervolgopleiding kunt volgen.

Mavo/havo/vwo 1 TTO-oriëntatie €100
Mavo/havo/vwo 2 Uitwisseling/buitenlandreis + TTO-activiteiten €350
Mavo/havo/vwo 3 Diverse TTO-activiteiten €100
Mavo 4 Cambridge Exam €230
Havo 4 Uitwisseling/buitenlandreis €350
Vwo 4 Uitwisseling/buitenlandreis €350
Havo 5 Cambridge Exam €230
Vwo 5 Diverse TTO-activiteiten €100
Vwo 6 IB Exam €200

Betaling schoolkosten

De vrijwillige bijdrage zal direct bij het bestellen van de boeken via VanDijk worden geïnd. Bij VanDijk is bovenstaand overzicht opgenomen en ouders kunnen daar aangeven aan welke onderdelen zij willen bijdragen.

Als u de schoolkosten niet kunt betalen: ons uitgangspunt is dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit, omdat ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende onderwijsactiviteiten, zonder dat kosten hierin een belemmering vormen. Daarom heeft NUOVO Scholen het Solidariteitsfonds in het leven geroepen, klik hier voor meer informatie.

Het spreekt voor zich dat wij u uitnodigen om akkoord te gaan met alle voorgestelde activiteiten. Overigens is de toelating van de leerling tot de school niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Daarnaast kunnen ouders van leerlingen uit de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, De Bilt en Houten een bijdrage in kosten krijgen via de U-pas, ouders van leerlingen uit Nieuwegein via Nieuwegein Stadspas/Stichting Leergeld Nieuwegein. Zij kunnen o.a. helpen met schoolbenodigdheden, sportkleding en contributie, muzieklessen, zwemlessen, een fiets en een laptop voor het VO en huiswerkbegeleiding. Deze pas, op naam van het kind, vraagt u aan bij de gemeente. Voor meer informatie kijkt u op de websites: www.leergeldnieuwegein.nl, www.u-pas.nl of www.nieuwegeinstadspas.nl.

Heeft u vragen, dan kunnen deze gesteld worden aan verkoop@nuovo.eu.

Aanschaf laptop

Meer informatie hierover vindt u in het submenu Aanschaf laptop. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) om financiële redenen geen laptop aanschaffen, kunnen zij via Stichting Leergeld een coupon aanvragen waarmee de laptop bij The Rent Company gratis kan worden besteld.

Voor ouder(s)/verzorger(s) die om andere redenen geen laptop aanschaffen, bestaat de mogelijkheid om bij de school een laptop aan te vragen. De school zorgt in dit geval voor een volwaardig alternatief, de laptop kan echter alleen op school gebruikt worden en de school niet verlaten.

Boeken

Het bestellen van (digitale) leermiddelen gaat via onze leverancier VanDijk. VanDijk levert de (digitale) leermiddelen gratis. U moet deze zelf bestellen via www.vandijk.nl. Meer informatie hierover vindt u in het submenu Boeken bestellen. Een gedeelte van de boeken is niet in eigendom van Van Dijk, maar van de school. Beschadiging van deze boeken wordt in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s) van de desbetreffende leerling.