Coaching

Je ergens thuis voelen is belangrijk. Thuis voelen betekent dat je elkaar kent, je je veilig en vertrouwd voelt en klaar bent voor nieuwe uitdagingen. Daarom zijn er op onze school coaches, die jou begeleiden!

Op het Anna van Rijn College heeft iedere leerling een eigen individuele coach, die regelmatig even met je gaat zitten om te vragen hoe het met jou gaat. Wij vinden het namelijk heel belangrijk om iedere leerling persoonlijke aandacht en individuele ondersteuning te kunnen geven.

Coaching helpt je om sneller te leren en te groeien. Op een positieve manier praten we over hoe het met jou gaat, wat je wilt bereiken, hoe je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen en wat je daarvoor nodig hebt.

Een paar keer per jaar hebben we samen met jouw ouder(s)/verzorger(s) een driehoeksgesprek (een gesprek tussen coach, ouder en leerling) waarin jij laat zien wat je allemaal al kan en geleerd hebt. We bespreken daarnaast de doelen die je samen met je coach hebt besproken voor de komende periode.
Naast de individuele coaching (één op één coaching tussen de leercoach en de leerling) krijg je in de onderbouw en 3/4 mavo ook klassencoaching met je hele klas. De coaches besteden daar aandacht aan het leren kennen van je klas en belangrijke executieve vaardigheden, zoals plannen en leren leren.