Anna van Rijn College zet in op verdere verbetering havo

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 3 november 2023 de havo-afdeling van het Anna van Rijn College onaangekondigd bezocht en is op 11 december aangekondigd teruggegaan. Het bezoek was onderdeel van de pilot onaangekondigd toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Op 19 februari 2024 publiceert de inspectie op haar website het rapport over het onderzoek naar de havo-afdeling van het Anna van Rijn College.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het pedagogisch-didactisch handelen binnen de havo-afdeling van onze school aandacht nodig heeft. Het is te onrustig in de klas en leerlingen zijn onvoldoende actief betrokken bij de les, waardoor wij hier geen voldoende op scoren.

Positief is dat we de leerlingen goed in beeld hebben en ondersteuning bieden waar nodig. De lessen zijn op niveau en de veiligheid van leerlingen is op orde. Een actueel schoolplan ontbreekt, maar de inspectie is onder de indruk van het traject naar het nieuwe onderwijsontwerp en heeft haar vertrouwen uitgesproken over het proces naar het nieuwe schoolplan 2024-2028.

Het Anna van Rijn College herkent zich in het rapport. Wij waren ons al bewust van de aandachtspunten met betrekking tot het pedagogisch-didactisch handelen en we hebben de afgelopen maanden actief stappen gezet om verbeteringen door te voeren. Goed onderwijs voor onze leerlingen staat bij ons voorop en we zijn vol vertrouwen dat we met deze stappen en met ons nieuwe schoolplan de genoemde aandachtspunten verder zullen verbeteren.

Ook interessant