Opleidingen

Leren is het fijnst als je het kunt doen op je eigen niveau. Je mag best een beetje uitgedaagd worden, maar niet té. Op het Anna kun je daarom kiezen uit verschillende niveaus: gymnasium, atheneum, havo en mavo. Uitdaging is leuk, het brengt je verder.

Wij zorgen op alle niveaus voor voldoende uitdaging. Binnen gymnasium, atheneum, havo en mavo heb je de keuze uit tweetalig onderwijs of Nederlandstalig onderwijs. In de brugklas leren we je kennen. Je leert ook jezelf kennen. Samen ontdekken we wat het beste niveau voor je is. Je hebt een eigen mentor die je coacht en met wie je veel contact hebt. Samen komen we het verst!

Op het Anna kennen we, met ingang van schooljaar 2023/2024, een tweejarige brugperiode met verschillende brugklassen. In deze brugklassen wordt de uiteindelijke keuze voor mavo, havo, atheneum of gymnasium nog even uitgesteld, terwijl je toch les op niveau krijgt.

Wil je meer weten over de oudheid en de klassieke talen leren? En zit je in een havo/vwo-brugklas? Dan kun je kiezen voor Latijn als keuzevak. Vind je dit vak interessant genoeg om daarna te (kunnen) vervolgen, dan ontvangen havo-leerlingen aan het einde van de opleiding een certificaat.

We kunnen gecombineerde klassen samenstellen met verschillende niveaus in een brugklas (bijvoorbeeld leerlingen met vwo-advies gecombineerd met leerlingen met havo/vwo-advies). Uiteraard krijgen onze leerlingen wel op het ingestroomde advies de lesstof aangeboden.

De informatie in onze schoolgids 2022/2023 wijkt af van bovenstaande informatie. Dit komt omdat ons onderwijsaanbod in schooljaar 2023/2024 iets anders is dan ons huidige aanbod. Dit heeft onder andere te maken met de tweejarige brugklas en het aanbieden van Latijn (keuzevak) aan alle leerlingen die in een havo/vwo-brugklas zitten.