Privacyreglement

Op school gebruiken we gegevens van leerlingen. We noemen deze gegevens persoonsgegevens. In het privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen. Het Anna van Rijn College maakt onderdeel uit van NUOVO Scholen. Het schoolbestuur (ook wel bevoegd gezag genoemd) van NUOVO Scholen is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van leerlingen en stelt dan ook het privacyreglement vast. De privacyverklaring en het privacyreglement is te vinden op de website van NUOVO Scholen onder het kopje 'documenten' (klik hier).