Migratievraagstuk

Onze 5 vwo-leerlingen zijn deze week aan de slag gegaan met het migratievraagstuk. Ze hebben onder andere geleerd hoe ze aan informatie kunnen komen om een goed onderbouwde eigen mening te vormen. In groepjes hebben ze vakoverstijgend onderzoek gedaan en hebben ze een diepte-interview gehouden. Het project is gebaseerd op een internationaal project van de VPRO. De bevindingen presenteren ze vandaag in zelfgemaakte Engelstalige documentaires.

Ook interessant